TemaTorsdag om Systemisk Famlilieopstilling.

Jeg afholder i efteråret 2019 en række TemaTorsdag.

 

TemaTorsdag er en kombination af et tema og systemisk teori. Formålet med aftenerne er at udbrede kendskabet til systemisk forståelse og sætte denne forståelse ind i en kontekst i den enkeltes daglige liv.

 

Aftenerne bygger på teorien om systemisk familieopstilling og forståelsen af denne. Aftenerne vil indeholde både et teoretisk oplæg samt praktiske øvelser der gør, at du som deltager får det ind under huden og på egen krop kan føle, hvad det her handler om og hvad det kan bruges til.

 

Lidt om systemisk teori:

Der tages udgangspunkt i dit familiesystem. Ved et familiesystem forstås alle medlemmer af din familie i nutiden såvel som i fortiden. Endvidere mennesker eller begivenheder som har haft signifikant indflydelse på hvordan familiesystemet har fungeret efterfølgende.

Et eksempel: din far og hans tidligere partner skiltes efter at deres barn døde. At partneren ikke er der mere, har givet din mor mulighed for at være der.Hvis din fars tidligere partner er væk, fordi deres barn døde, så skylder du i overført betydning dette barn din plads i systemet. Det kan medføre at du får en ubevidst loyalitet med dette barn. Det kan have en kraftig påvirkning på din tilstand, uden at der er nogen logisk sammenhæng mellem din tilstand og det døde barn.

 

At få adgang til denne sammenhæng kræver en helt anden metode end blot at samtale om det. Ved at få fat i de underliggende dynamikker, giver det dig mulighed for at se og forstå dit liv og dine udfordringer på en helt ny måde. Dette er i sig selv healende ogforløser de blokeredeenergier.

 

Hvis moderen til det døde barn var din fars store kærlighed og du selv er en pige, kan det medføre, at du træder ind i rollen som din fars første kone. Dette kan medføre problemer. Du oplever måske at din mor er jaloux på dig, fordi du repræsenterer din fars ex partner. Ingen i systemet er bevidste om dette, men det er de underliggende dynamikker, der er i spil.

 

Når disse dynamikker bliver tydelige er der mulighed for at bringe orden i systemet. Således at forviklingerne i systemet opløses og alle får deres rette plads. Du er ikke din fars ex partner og du får mulighed for at ære det døde barn, som gjorde din plads i systemet mulig.

Når den slags ting bliver bragt på plads vil du få mulighed for at leve det liv der er dit og ikke en andens, i ubevidst loyalitet med vedkommende, der har mistet både barn og plads i systemet.

 

Det er denne del af Systemisk Familieopstilling, som har min største interesse, da det er gennem forståelsen af disse kræfter, at det bliver muligt at ændre på dem og den påvirkning de har på dig og dit liv. Jo mere du kan åbne op for de begivenheder der er sket, inden du selv blev født, og integrere dem i dig selv, jo mindre påvirkning har de på dig og dine efterkommere.

 

Den systemiske tankegang er for mig noget af det mest holistiske der findes, da den inddrager alle mennesker og begivenheder som har haft indflydelse på dit liv.

Der findes i den systemiske tankegang intet standardsvar, da påvirkningen fra tidligere begivenheder i dit familiesystem, er afhængig af din egen konstitution og af hvad der ellers sker i dit liv.

Jeg har som facilitator erfaret, hvordan personer og potentielle begivenheder i fortiden kan påvirke dit liv, hvis de rette omstændigheder opstår. Forstået på den måde at det er umuligt at forudsige, hvordan de gamle hændelser påvirker dig. Det ses tydeligt i forholdet mellem søskende. Én er meget påvirket. En anden er næsten ikke påvirket. Der kan være meget stor forskel, positivt og negativt, på at være født som nr. 1 eller nr. 3.

 

Det er denne slags sammenhænge jeg gerne vil tydeliggøre gennem TemaTorsdage. Den systemiske påvirkning er afhængig af mange faktorer.

 

Hver enkelt TemaTorsdag vil havde sit eget tema.

TemaTorsdag den 27/9 '18, har temaet: Børn med diagnoser, så som ADHD, OCD, Skolefobi, angst mv. Se mere om denne aften her.

TemaTorsdag den 25/10 '18, har temaet:  Sygdom og sundhed i en systemisk forståelse.

 

Tematorsdag den 22/11 '18, har temaet: Loyalitet

 

Hvis du har et tema du gerne vil havde belyst, kontakt mig og jeg vil se på om det kan bruges til en kommende TemaTorsdag.

 

Info:

Sted: Audonicon, Grønnedalsvej 14, 8660 Skanderborg

Tid: torsdag den 27/9 '18, 25/10 '18, 22/11 '18, kl. 19:00

Pris: 100 kr. Der ydes rabat til Holistisk Akademis medlemmer.

Datoer se kalener her.

Esben Jørgensen · Tlf. 2812 6811 · Email: info@esbenjorgensen.dk