Esben Jørgensen
Facilitator i Familie/Systemisk

Opstilling.

 


 

 

Om Esben

Esben Jørgensen Facilitator i Familie/Systemisk Opstilling.

 

Gennem mit mangeårige arbejde som terapeut har jeg opdaget, at langt de fleste klienter lider af en eller anden form for stresspåvirkning. De nyeste teorier omkring stress beretter, at op til 85 % af al sygdom har sin årsag i en form for stress.

 

Dette har fået mig til at fokusere på stress og på at arbejde med de årsager, der ligger bag dit stressproblem. Det har givet rigtig gode resultater.

 

Metoden kalder jeg Stress-Release. I modsætning til mange andre former for stressbehandling handler denne metode ikke om give dig redskaber og teknikker til at håndtere din stressede tilstand. I stedet arbejder vi med at finde ind til de årsager, der ligger bag tilstanden. Først, når du forløser årsagerne bag, kan du frigøre dig fra den belastning, du oplever.

 

Med min viden i dag, kan jeg se, at jeg selv har været udsat for en meget kraftig stressreaktion i en tidligere stilling (som mellemleder i beklædningsbranchen). Dagligt blev jeg udsat for påvirkninger, der aktiverede mine iboende stressreaktioner – uden, at jeg var bevidst om, at det var det, der skete.

 

Det foregik i slutningen af halvfemserne, hvor der ikke var meget fokus på stress og dens følgevirkninger på mennesker. Der var ingen erkendelse af stressens langtidsvirkning, samt de bagvedliggende årsager, der skabte stresstilstanden.

 

Det tog mig derfor meget lang tid at komme til en erkendelse af, at jeg reelt havde haft et stressnedbrud, og senere at få kortlagt årsagerne og konsekvenserne. Jeg brugte meget lang tid på at bearbejde oplevelsen ved hjælp af forskellige terapiformer. Gennem disse forløb – og senere i mødet med mine egne klienter – har jeg fået mere og mere fokus på betydningen af stress. Blandt andet er stress ofte en overset faktor i forhold til en lang række helbredsproblemer.

 

Det er på den baggrund, at jeg har udviklet Stress-Release. I metoden indgår en kombination af Kranio Sakral Terapi, Systemisk Opstilling, samt Chok- og Traumeforløsning gennem Hjerte Centreret Terapi.

 

Ved at arbejde med din akutte tilstand og de bagvedliggende årsager, skaber vi sammen grobund for, at du kan komme videre med dit liv på en ny og konstruktiv måde. Dit stressforløb begynder at skabe nye muligheder i stedet for begrænsninger.

Esben Jørgensen · Tlf. 2812 6811 · Email: info@esbenjorgensen.dk