Transgenerationelle.

 

I den systemiske forståelsesramme arbejder man med et begreb der kaldes Transgenerationelle traumer. Hvad er transgenerationelle traumer så? Transgenerationel betyder i denne sammenhæng traumer der vandrer fra en generation til de efterfølgende generationer. Traumet kan både vise sig i næste generation, eller springe en eller flere generationer over.

 

Det er meget almindeligt at traumer springer en generation over, altså springer fra bedsteforældre generationen til børnebørn generationen. Der findes ingen direkte forklaring på dette spring, men en af årsagerne kunne være at børnebørn ønsker at fjerne traumer fra deres egne forældre, så de kan få det, som de har behov for fra deres forældre. Dette også selv om det burde være forældre generationen, der havde interesse i at fjerne traumet fra deres egne forældre. Så de kunne få det de har behov for fra deres forældre (bedsteforældre).
Det kan umiddelbart være svært at forholde sig til at traumer i forrige generation har direkte indflydelse på, hvordan dit liv udspiller sig. Ikke desto mindre er det hvad der sker.

 

Ikke afsluttede problematikker fra fortiden vil forsøge at blive afsluttet. Det kræver at der er en i systemet/familien, som har interesse i og som har det fornødne overskud og resurser til at afslutte problematikken.
Når problematikken bliver afsluttet, vil energien vende tilbage til dér, hvor den opstod. Derved er traumet forløst og har fået sin rette plads i systemet/familien. Den som har interesse i at afslutte problematikken er den som er blevet bærer af den.

 

Der er en hypotese i den systemiske tilgang til traumer, som siger at når der er en i systemet/familien, der er i stand til at åbne sit hjerte og rumme det hændte, uden forbehold, så kan problematikken afsluttes. Derved vil alle blive sat fri fra traumet.

 

Så når du arbejder systemisk med dine og dit system/families traumer, arbejder du ikke bare for dig selv, men også for både de næste og de foregående generationer.

 

Det er en af de smukkeste ting ved dette arbejde, at det ikke kun hjælper dig, men også påvirker alle i dit system/familie.

 

Offentligt gjort 0703'19

Esben Jørgensen · Tlf. 2812 6811 · Email: info@esbenjorgensen.dk