Definition på traumer, i en systemisk kontekst.

 

En klassisk definition på traumer er: en voldsom handling, som den der bliver udsat for den, ikke er i stand til at håndtere i situationen. Denne manglende evne til handling, i handlings øjeblikket, har kroppen løst ved at den kan oplagre energien, der opstår i handlingen, i en låst form i kroppen. Derved kan den ramte klare situationen og komme videre umiddelbart.

 

Problemet opstår når den låste energi i kroppen hindrer den normale funktion i vævet og kroppen. Her kommer den systemiske definition ind i billedet: traumer defineres som for mange informationer i en for lille boks. Den måde kroppen har kunnet holde på energien. Når kroppen ikke mere er i stand til at rumme energien i et begrænset område af kroppen, vil den begynde at påvirke dig.

 

Da det ikke er muligt at fjerne energien/de informationer der er gemt i traumet, er det eneste der kan ændres på, boksens størrelse. Når boksen bliver større vil der ske en integration af det hændte i dig og når du begynder at integrere vil den negative påvirkning aftage og til slut forsvinde.

 

Hvis du i stedet for prøver på at undertrykke energien/de informationer der er gemt i din krop, vil det kræve uanede mængder af energi at kontrollere energien.

 

Jo mere du bliver i stand til at rumme din egen og din families historie, jo mindre vil den fylde i dig.

 

Jo mere du rummer din sårbarhed, jo stærkere bliver du.

 

Offentligt gjort 2503'19

Esben Jørgensen · Tlf. 2812 6811 · Email: info@esbenjorgensen.dk