Hyperaktive børn.

 

Rastløse og hyperaktive børn, også dem der ikke har indlærings problemer, men som ikke er i stand til at koncentrere sig i skolen, kan være påvirket af et tabs traume hos en af forældrene. For eksempel har den ene forælder mistet enten far eller mor, da de selv var barn. Barnet fornemmer forældrenes smerte og sorg uden at forstå den. De sanser på et ubevidst niveau deres forældres ubehandlede traume og nogle gange lettes dette pres ved deres rastløshed.

 

Behandling med medicin undertrykker måske symptomerne, men ændrer intet i årsagen til barnets opførsel. Det gør særlige undervisnings tilbud heller ikke.

 

Kraften i den indre erfaring som forældrene har haft er for overvældende for barnet, når barnet fornemmer den traumatiserede forældres afvise sit eget traume, som er den energi der skaber rastløsheden. Barnet er ude af stand til at konfrontere den smerte som traumet skaber hos mor/far. Frygten er at barnet bliver drevet tættere og tættere på afgrunden rand, uden at forstå årsagen.

 

Citat fra bogen: Trauma, Bonding and Family Constellations af Franz Ruppert. 

Esben Jørgensen · Tlf. 2812 6811 · Email: info@esbenjorgensen.dk