Løgn og hvad deraf følger!

 

”Angst æder sjæle op!” Det er titlen på en film af Rainer Werner Fassbinder. Jeg vil ændre titlen til ”Løgn æder sjæle op”.

 

Selv om det er et emne, jeg før har berørt, kommer der lige endnu en tekst om hvad løgne og usandheder gør ved dig. Da det er et vigtigt emne, i min forståelse af årsagen til sundhed og sygdom.

 

Gennem mit arbejde bliver det tydeligere og tydeligere, hvad løgne og usandheder gør ved os mennesker. Selvom du ikke kender til løgnen i dit familiesystem, vil du ubevidst kunne mærke den. Hvis du så hele tiden bliver fortalt, at det du fornemmer ikke passer, vil du på et tidspunkt blive i tvivl om, hvad du føler og mærker i andre områder af dit liv.

 

Når du ikke kan stole på dine sansninger på det nære plan, kan du så stole på dem, når det kommer til andre områder i dit liv?

 

Gyldigheden af dine sansninger bliver devalueret og derved mister du troen på dig selv og hvad du mærker. Dette kan have fatale konsekvenser for dig og dit liv. Når du ikke stoler på din egen sansning, kan det faktisk skabe et mønster, hvor de ting, der vil gøre dig godt, bliver dem din mavefornemmelse siger, du skal gå væk fra og omvendt.

 

En af de konsekvenser, som din manglende tro på egne sansninger skaber, er lavt selvværd. Du mister tilsidst troen på egne evner og fornemmelser. Dine sansninger og din manglende tillid til deres validitet vil betyde, at der opstår et modsætningsforhold i dig mellem din egen indre sandhed og hvad du har lært er rigtigt og forkert. Disse modstridende tilstande vil skabe et usundt indre miljø i din krop. Dette vil påvirke din organismes miljø og derved påvirke alle processer i den, da de er afhængig af miljøet i din krop. Både det psykiske og det fysiske miljø har betydning for hvordan din organisme fungerer.

 

I værste fald kan det ændrede miljø føre til sygdom på alle planer i din organisme. Både fysisk og psykisk. Derfor er mit forslag til dig, at du fokuserer på det miljø du lever i og derved skaber og healer i din organisme.

 

Der kommer senere et blogindlæg om, hvad jeg forstår ved miljø.

 

Offentligt gjort 1004'19

Esben Jørgensen · Tlf. 2812 6811 · Email: info@esbenjorgensen.dk