Blog.

Jeg vil her på min blog gennem kortere tekster belyse emner og temaer i forhold til systemisk teori og filosofi.
Et forum til at udbrede min forståelse af hvad systemisk arbejde og filosofi er. Jeg vil især lægge vægt på filosofien,
da den for mig er en måde at være i verden på, en måde at leve sit liv på. Være med til at udbrede forståelsen af,
at alt er forbundet og dine handlinger har betydning for både mennesker du kender, men også mennesker du intet kender til,
da forbundenhed er universel.

Esben Jørgensen · Tlf. 2812 6811 · Email: info@esbenjorgensen.dk